Atestats d’accidents de trànsit

Accidents de trànsit ocorreguts en nuclis urbans

Sol·licitant: 
– Permís de circulació
– Permís de conduir
– Assegurança
– ITT
– ITV

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
A les oficines de la Policia Local o in situ

Horari: 
Les 24 hores

Forma iniciació: 
A instància de part i d’ofici

Normativa: 
– RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, Llei de seguretat vial ( i totes les modificacions posteriors)
– Llei orgànica 10/95, de 23 de novembre, del Codi Penal

Observacions: 
– La Policia Local també acudeix als accidents que es produeixen als camins veïnals, encara que siguin competència de la Guàrdia Civil de Trànsit.

Documentació adjunta
244975. (Publicació dia 07-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Sol·licitud de targeta de resident (ORA)
Següent
Control d’alarmes
Menú