14.- Ocupació de via pública per obres i/o instal·lacions

Ocupació de la via pública per obres (documentació requerida):

  • Imprès de sol∙licitud d’ocupació de la via pública, amb identificació de la llicència d’obres o comunicació prèvia presentada.
  • Acreditació de la identitat
  • Acreditació de la representació, si escau
  • Croquis i/o plànol a escala o acotat de l’ocupació de la via pública amb els tancaments i altres aparells que s’hagin d’instal·lar a la via pública.
  • Acreditació del pagament de la taxa
Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
El ple aprova cedir l’assignació mensual que fa l’Ajuntament als grups polítics
Següent
L’Ajuntament arrenca un sistema de cita prèvia digital
Menú